Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek worden alle door de zorgvrager ervaren hiaten in kaart gebracht. Samen gaan we een plan van aanpak maken. We stellen doelen op waar naar toe gewerkt kan worden. Gedurende het proces evalueren we geregeld en zo nodig worden doelen bijgesteld. Voor een zorgvraag waarvoor meerdere zorgverleners nodig zijn geld hetzelfde, ook onderling wordt overlegd zodat we een continu├»teit aan zorgverlening behouden. Alles in samenspraak met de cli├źnt. We vormen een team waarbinnen alles besproken kan worden. Het kan nodig zijn om hulp in te schakelen van andere disciplines. Ook met deze disciplines houden we contact.