Visie

Ik heb een heel eigen kijk op de manier van verplegen. Een visie die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd. Mijn opleiding en jarenlange werkervaring hebben mij gevormd tot de verpleegkundige die ik nu ben. Mijn eerste zet is altijd kennis maken met de zorgvrager en zijn omgeving. Hier vloeit een vertrouwensrelatie uit voort. Op die manier kunnen we samen kijken naar wat nodig is om te komen tot een zo autonoom mogelijke situatie voor de zorgvrager. Uitgangspunt is te benoemen wat een zorgvrager kan. Vanuit hier gaan we kijken hoe we tekortkomingen kunnen oplossen door alle bestaande mogelijkheden te gebruiken. Er bestaan velerlei opties om te dealen met op te lossen hiaten. Hierbij probeer ik te kijken vanuit de situatie van de zorgvrager en diens achtergrond.